فهرست دامنه در دسته "تک کلمه ای"

دامنه Bizoo.ir (بیزو) مناسب برای راه اندازی وبسایت در زمینه کسب و کار و یا خرید و فروش کسب و کار

دامنه Jannat.ir به معنای بهشت و مناسب برای راه اندازی وبسایت با موضوعات فرهنگی و احتماعی می باشد.